PRIMERES LLIBRETES DE LLENGUA

Ja hem començat a treballar amb les llibretes! Les primeres activitats han estat fer petits dictats i frases curtes. Primer escrivim la data llarga, deixem una pauta de separació, posem el títol...Al principi troben algunes dificultats (escriure dins de la pauta sense sortir-se, començar a escriure a partir del marge...), però poc a poc es van acostumant i cada vegada ho fan millor.