URUGUAI


HA VINGUT EL PARE DE L' ANTONELA REGUEIRO I ENS HA PARLAT D' URUGUAI, EL SEU PAÍS D' ORIGEN. HEM APRÈS QUE ÉS UN PAÍS DE SUDAMÈRICA MOLT RIC EN MINES, FUSTA, . . .