CONFERÈNCIA SOBRE ELS GOSSOS LLAURADORS

La Mina ens ha parlat de la raça de gossos llauradors. És una raça molt tranquil·la i intel·ligent.