TALLER DE RECICLATGE

És molt important reciclar!! El nostre planeta està patint.
Hem calculat els envasos de llet que generem en un any les 25 famílies de la nostra classe:
En total són 9000 tetra briks, i necessitem 300 anys  per eliminar-los.
AIXÒ NO POT SER!  SALVEM EL PLANETA TERRA ENTRE TOTS !!