Conferència sobre la play

En Valeriano ens va explicar el funcionament de la play station i els jocs més adequats per cada edat. 
També hem sapigut quin és l'horari en què la pot fer servir : els dies de festa i divendres.